Styrelsen består av följande ledamöter:

 • Ordförande:
 • Sekreterare:
 • Kassör:
 • Ledamot:
 • Ledamot:
 • Suppleant:
 • Suppleant:
 • Rickard Danielsson
 • Bengt Eriksson
 • Willy Lindgren
 • Ulf Strömberg
 • Ingrid Nordwall
 • Nils-åke Nilsson
 • Fred Axelsson

Övriga uppdrag:

 • Auktionist:
 • Fikaansvarig:
 • Rickard Danielsson
 • Arne Danielsson