MÖTESPROGRAM HÖSTEN 2021

MÖTESLOKAL:

Lionslokalen, Hallströmsgatan 26 (in på gården). Karta


Onsdagen den 11 Augusti, kl. 19:00.
Årsmöte / utflykt. OBS! Hålls på annan plats.


Onsdagen den 8 september, kl. 19:00.
Auktion.


Onsdagen den 13 oktober, kl. 19:00.
Auktion.


Onsdagen den 10 november, kl. 19:00.
Storauktion.


Onsdagen den 8 december, kl. 19:00.
Jultallrik och liten auktion eller föredrag


Du som ännu inte är medlem i vår förening är välkommen att besöka oss på något av våra möten under hösten (se adress ovan) och se hur vi har det! Vi har frimärksauktioner på nästan alla våra möten och på vårt årsmöte i februari, brukar vi ha något föredrag som berör vårt ämne. Du kan också sälja dina objekt, för en liten provision, genom att lämna in objekten till oss (adress, se nedan). Ibland besöker vi eller har besök av medlemmar från Oskarshamn Filatelistförening, för ömsesidigt utbyte och erfarenheter.


För inlämning av auktionsobjekt samt övrig information, kan du kontakta vår sekreterare:
Bengt Eriksson, Storgatan 31, 593 33 VÄSTERVIK, telefon 0490-179 54.


Hjärtligt välkommen hälsar

Västerviks Filatelist-Förening