Föreningen bildades 1950 efter att Per-Erik Helgesson och Gunnar Liedberg satt in en annons i Västervikstidningen där de uppmanade intresserade frimärkssamlare att diskutera ett bildande av en filatelistförening i Västervik.
Mötet gick av stapeln den 5:e oktober och ett tjugotal intresserade dök upp. En kommitté tillsattes som utarbetade ett förslag till stadgar, vilket antogs på nästa sammanträde den 26:e oktober.

Första styrelsen bestod av Martin Nordstrand (ordförande), Bror Flodin (vice ordförande), Gunnar Liedberg (sekreterare), Harald Andersson (kassör), Gustaf Lanner (klubbmästare) samt Ernst Hällsén och G. Svensson (suppleanter).
Årsavgiften bestämdes till 3:-/år och medlemsantalet vid första årsskiftet (1950/51) var 46 personer. Toppen nåddes under mitten av 1970-talet då föreningen hade c:a 100 medlemmar.

17 november 1955 slogs namnet på föreningen fast och det har varit c:a 25-30 medlemmar närvarande vid mötena fram till 1990-talet. Idag är det 10-15 medlemmar på mötena.

1954 gick man med i Smålandsträffen (nuvarande Småland-Blekingeträffen) och 1957 i Sveriges Filatelist Förbund. Idag har man lämnat SBT, men är åter medlem av förbundet efter att ha stått utanför under några år.

Var 5:e år sedan 5-årsjubileet 1955 t.o.m. 2000 har man arrangerat utställningar och i samband med detta varit värd för Småland-Blekingeträffens årsmöte.

Föreningen har även haft ungdomsverksamhet under kortare perioder på 1970- och 1980-talet.

Man har haft medlemsmöten i följande lokaler: Restaurant Hörnans klubbrum, Västra Kyrkogatan 23 (Bodins), Storgatan 22, Marieborgsgatan (Hantverksföreningens lokal), Johannesbergsvägen (källarlokalen), Kulturhuset, Västra Kyrkogatan 25 (Fonushuset) och Hallströmsgatan 26 (Lionslokalen, in på gården).