POSTENS EXPRESSAVDELNING I STOCKHOLM 1929-1945 - Christers fjärde bidrag till hörnan!