MÖTESPROGRAM VÅREN 2023

MÖTESLOKAL:

Lionslokalen, Hallströmsgatan 26 (in på gården). Karta


Onsdagen den 11 januari, kl. 19:00.
Auktion.


Onsdagen den 8 februari, kl. 19:00.
Årsmöte och liten auktion.


Onsdagen den 8 mars, kl. 19:00.
Auktion.


Onsdagen den 12 april, kl. 19:00.
Storauktion.


Onsdagen den 17 maj, kl. 18:00 (Obs! dag och tid).
Utflykt. Vi samlas vid parkeringen, Ellen Keyskolan, Västra Kyrkogatan 38.


Du som ännu inte är medlem i vår förening är välkommen att besöka oss på något av våra möten under våren (se adress ovan) och se hur vi har det! Vi har frimärksauktioner på nästan alla våra möten och på vårt årsmöte i februari, brukar vi ha något föredrag som berör vårt ämne. Du kan också sälja dina objekt, för en liten provision, genom att lämna in objekten till oss (adress, se nedan). Ibland besöker vi eller har besök av medlemmar från Oskarshamn Filatelistförening, för ömsesidigt utbyte och erfarenheter.


För inlämning av auktionsobjekt samt övrig information, kan du kontakta vår sekreterare:
Bengt Eriksson, Storgatan 31, 593 33 VÄSTERVIK, telefon 0490-179 54.


Hjärtligt välkommen hälsar

Västerviks Filatelist Förening