Äldre auktionslistor med slutpriser (reservation för fel)

ÅR 2024
Auktion 2024-04-10 (150st utrop)
Auktion 2024-03-13 (50st utrop)
Auktion 2024-02-14 (20st utrop)
Auktion 2024-01-10 (50st utrop)

ÅR 2023
Auktion 2023-12-13 (32st utrop)
Auktion 2023-11-08 (150st utrop)
Auktion 2023-10-11 (50st utrop)
Auktion 2023-09-13 (50st utrop)
Auktion 2023-04-12 (200st utrop)
Auktion 2023-03-08 (50st utrop)
Auktion 2023-02-08 (30st utrop)
Auktion 2023-01-11 (50st utrop)

ÅR 2022
Auktion 2022-11-09 (150st utrop)
Auktion 2022-10-12 (50st utrop)
Auktion 2022-09-14 (50st utrop)
Auktion 2022-04-13 (150st utrop)
Auktion 2022-03-09 (50st utrop)
Auktion 2022-01-12 (50st utrop)

ÅR 2021
Auktion 2021-12-08 (25st utrop)
Auktion 2021-11-10 (150st utrop)
Auktion 2021-10-13 (50st utrop)
Auktion 2021-09-08 (50st utrop)
Auktion 2021-04-14 (169st utrop)
Auktion 2021-03-10 (50st utrop)
Auktion 2021-02-10 (43st utrop)
Auktion 2021-01-13 (50st utrop)

ÅR 2020
Auktion 2020-11-11 (147st utrop)
Auktion 2020-10-14 (50st utrop)
Auktion 2020-09-09 (150st utrop)
Auktion 2020-03-11 (50st utrop)
Auktion 2020-02-12 (43st utrop)
Auktion 2020-01-08 (50st utrop)

ÅR 2019
Auktion 2019-12-11 (39st utrop)
Auktion 2019-11-13 (150st utrop)
Auktion 2019-10-09 (50st utrop)
Auktion 2019-09-11 (50st utrop)
Auktion 2019-04-10 (150st utrop)
Auktion 2019-03-13 (50st utrop)
Auktion 2019-01-09 (50st utrop)

ÅR 2018
Auktion 2018-11-14 (150st utrop)
Auktion 2018-10-10 (50st utrop)
Auktion 2018-09-12 (50st utrop)
Auktion 2018-04-11 (150st utrop)
Auktion 2018-03-14 (50st utrop)
Auktion 2018-02-14 (24st utrop)
Auktion 2018-01-10 (50st utrop)

ÅR 2017
Auktion 2017-12-13 (25st utrop)
Auktion 2017-11-08 (150st utrop)
Auktion 2017-10-11 (40st utrop)
Auktion 2017-09-13 (36st utrop)
Auktion 2017-04-12 (150st utrop)
Auktion 2017-03-08 (50st utrop)
Auktion 2017-02-08 (25st utrop)
Auktion 2017-01-11 (50st utrop)

ÅR 2016
Auktion 2016-12-14 (25st utrop)
Auktion 2016-11-09 (150st utrop)
Auktion 2016-10-12 (50st utrop)
Auktion 2016-09-14 (51st utrop)
Auktion 2016-04-13 (125st utrop)
Auktion 2016-02-10 (21st utrop)
Auktion 2016-01-13 (35st utrop)

ÅR 2015
Auktion 2015-11-11 (150st utrop)
Auktion 2015-10-14 (40st utrop)
Auktion 2015-09-09 (34st utrop)
Auktion 2015-04-08 (135st utrop)
Auktion 2015-02-11 (35st utrop)
Auktion 2015-01-14 (36st utrop)

ÅR 2014
Auktion 2014-12-10 (24st utrop)
Auktion 2014-11-12 (145st utrop)
Auktion 2014-10-08 (50st utrop)
Auktion 2014-09-10 (50st utrop)
Auktion 2014-04-09 (128st utrop)
Auktion 2014-03-12 (50st utrop)
Auktion 2014-02-12 (26st utrop)
Auktion 2014-01-08 (50st utrop)

ÅR 2013
Auktion 2013-11-13 (151st utrop)
Auktion 2013-10-09 (39st utrop)
Auktion 2013-09-11 (34st utrop)
Auktion 2013-04-10 (143st utrop)
Auktion 2013-03-13 (65st utrop)
Auktion 2013-02-13 (23st utrop)
Auktion 2013-01-09 (41st utrop)

ÅR 2012
Auktion 2012-12-12 (31st utrop)
Auktion 2012-11-14 (121st utrop)
Auktion 2012-10-10 (32st utrop)
Auktion 2012-09-12 (50st utrop)
Auktion 2012-04-11 (91st utrop)
Auktion 2012-03-14 (58st utrop)
Auktion 2012-02-08 (50st utrop)
Auktion 2012-01-11 (50st utrop)

ÅR 2011
Auktion 2011-12-14 (50st utrop)
Auktion 2011-11-09 (53st utrop)
Auktion 2011-09-14 (51st utrop)
Auktion 2011-04-13 (100st utrop)
Auktion 2011-03-09 (98st utrop)
Auktion 2011-01-12 (116st utrop)

ÅR 2010
Auktion 2010-11-10 (101st utrop)
Auktion 2010-10-13 (20st utrop)
Auktion 2010-09-08 (98st utrop)
Auktion 2010-04-14 (98st utrop)
Auktion 2010-03-10 (90st utrop)
Auktion 2010-02-10 (25st utrop)
Auktion 2010-01-13 (100st utrop)

ÅR 2009
Auktion 2009-11-11 (130st utrop)
Auktion 2009-10-14 (40st utrop)
Auktion 2009-09-09 (100st utrop)
Auktion 2009-04-08 (89st utrop)
Auktion 2009-03-11 (100st utrop)
Auktion 2009-01-14 (74st utrop)

ÅR 2008
Auktion 2008-11-12 (100st utrop)
Auktion 2008-10-08 (33st utrop)
Auktion 2008-09-10 (101st utrop)
Auktion 2008-04-09 (100st utrop)
Auktion 2008-03-12 (139st utrop)
Auktion 2008-01-09 (80st utrop)

ÅR 2007
Auktion 2007-11-14 (128st utrop)
Auktion 2007-10-10 (73st utrop)
Auktion 2007-09-12 (109st utrop)
Auktion 2007-04-11 (129st utrop)
Auktion 2007-03-14 (103st utrop)
Auktion 2007-01-10 (85st utrop)

ÅR 2006
Auktion 2006-11-08 (110st utrop)
Auktion 2006-10-11 (40st utrop)
Auktion 2006-09-13 (80st utrop)
Auktion 2006-04-12 (115st utrop)
Auktion 2006-03-08 (113st utrop)
Auktion 2006-01-14 (90st utrop)

ÅR 2005
Auktion 2005-11-09 (111st utrop)
Auktion 2005-10-12 (45st utrop)
Auktion 2005-09-14 (101st utrop)
Auktion 2005-04-13 (90st utrop)
Auktion 2005-03-09 (128st utrop)
Auktion 2005-02-09 (45st utrop)
Auktion 2005-01-12 (90st utrop)

ÅR 2004
Auktion 2004-11-10 (137st utrop)
Auktion 2004-10-13 (45st utrop)
Auktion 2004-09-08 (90st utrop)
Auktion 2004-04-14 (140st utrop)
Auktion 2004-03-10 (139st utrop)
Auktion 2004-01-14 (90st utrop)

ÅR 2003
Auktion 2003-11-12 (122st utrop)
Auktion 2003-10-08 (45st utrop)
Auktion 2003-09-10 (104st utrop)
Auktion 2003-04-09 (90st utrop)
Auktion 2003-03-12 (85st utrop)
Auktion 2003-01-08 (112st utrop)

ÅR 2002
Auktion 2002-11-13 (100st utrop)
Auktion 2002-10-09 (125st utrop)
Auktion 2002-09-11 (114st utrop)
Auktion 2002-04-10 (79st utrop)
Auktion 2002-03-13 (91st utrop)
Auktion 2002-01-09 (90st utrop)

ÅR 2001
Auktion 2001-11-14 (57st utrop)
Auktion 2001-10-10 (100st utrop)
Auktion 2001-09-12 (95st utrop)
Auktion 2001-04-11 (116st utrop)
Auktion 2001-03-14 (100st utrop)
Auktion 2001-02-14 (41st utrop)
Auktion 2001-01-10 (98st utrop)

ÅR 2000
Auktion 2000-11-08 (45st utrop)
Småland-Blekinge-Träffen 2000-11-04 (256st utrop)

ÅR 1992
Auktion 1992-09-16 (109st utrop)