POSTENS EXPRESSAVDELNING I STOCKHOLM 1929-1945 - Christers sjätte bidrag till hörnan! POSTENS EXPRESSAVDELNING I STOCKHOLM 1929-1945 - Christers sjätte bidrag till hörnan!