postala etiketter och stämplar.

LOKALFÖRSÄNDELSE - Christers första bidrag till hörnan!

brev med stämpel LOKALFÖRSÄNDELSE.
Inkommer till postkupé ur brevlåda å ort, där tåget gör uppehåll, försändelse, som är adresserad till samma ort, skall försändelsen behandlas såsom lokalförsändelse, även om den icke kan för tågets avgång tillställas fast postanstalt på platsen. I sådana fall förses försändelsen med påskrift "Tillhör Lokalposten".
Utdrag från "Föreskrifter för brevbärare- och postiljonspersonal".